Energienormen

E-peil? K-peil? EPB? EPC?

Als (ver)bouwer loop je vandaag tegen een hele resem termen en eisen aan. Door de wildgroei aan namen en termen is het niet altijd even duidelijk wat er precies bedoelt wordt.

Alles begint bij het “Energieprestatie en Binnenklimaat”-regelgeving, kortweg EPB. Hierin staan minimale eisen opgesteld omtrent isolatie, energieverbruik en ventilatie voor zowel nieuwbouw als renovatie. De opgelegde regels in het EPB verstrengen regelmatig met als einddoel een Bijna-Energieneutrale (BEN) woning vanaf 2021.

Voor een nieuwbouw spreekt men over een E-peil en een K-peil waarvoor minimale eisen zijn opgelegd. Met het K-peil wordt de isolatiegraad van uw woning beschreven. Hoe lager het K-peil, hoe beter de isolatie van de woning. De evolutie van het K-peil tussen de realisatie van de EPB normen in 2006 en de BEN-eis in 2021 ziet er als volgt uit:

Evolutie K-peil

Het valt meteen op dat het K-peil dat vandaag gehanteerd wordt, namelijk K=40, constant blijft tot en met 2021!

Het E-peil anderzijds beschrijft de energieprestatie van een woning en de vaste technische installatie (verwarming, ventilatie,…). Ook hierbij geldt, hoe lager het E-peil, des te energiezuiniger de woning. Het E-peil wordt, naast de thermische isolatie (en dus het K-peil!), ook bepaald door de luchtdichtheid, compactheid en oriëntatie van de woning. Verder zal ook de vaste technische installatie een invloed hebben op het E-peil. Zo zal bijvoorbeeld de aanwezigheid van een zonneboiler, warmtepomp of PV-installatie een zichtbare invloed kennen op uw E-peil. Het E-peil zal de komende jaren steeds strenger worden, zoals blijkt uit deze figuur:

Evolutie E-peil

Bijna-Energieneutraal

Europa streeft ernaar op korte en middellange termijn de woningmarkt energiezuiniger te maken. Omdat een woning meestal ruim 30 jaar of langer meegaat, is het dus belangrijk dat er vandaag al gedacht wordt aan het energieverbuik van de woningen in 2050, 2060, … Net daarom legt Europa strenge eisen op aan nieuwbouw woningen, met als streefdoel een bijna-energieneutrale woning in 2021. In België zal zo een Bijna-energieneutrale woning, kortweg BEN-woning, moeten voldoen aan minimale K-peil en E-peil eisen: K = max 40 & E = max 30.

In bovenstaande figuren is duidelijk zichtbaar hoe de overheid jaarlijks het maximaal toelaatbare E-peil en K-peil verlaagd om zo tegen 2021 met een BEN-woning te eindigen. Door deze verstrenging stap voor stap te laten lopen hoopt de overheid dat de meerkost voor een BEN-woning niet te hoog wordt omdat de prijzen voor bijvoorbeeld een betere isolatie of een warmtepomp ook langzaam dalen naargelang er meer vraag naar is.

Bouw je met een budget in het achterhoofd, probeer dan vooral toekomstgericht te bouwen. Voorzie voldoende isolatie en stem je technische installatie af aan het beschikbare budget en de te realiseren energie-eis. Een vernieuwing van je technische installatie om een lagere energienorm te behalen is namelijk gemakkelijker te realiseren dan bijkomende te isoleren.


Deel deze pagina