Ventilatie

Balansventilatie

VentilatieIn functie van de EPB-regelgeving is een goed functioneel verluchtingssysteem een maatregel die door de overheid wordt opgelegd in nieuwbouwwoningen vanaf januari 2006. De ventilatienorm NBN D 50-001 dient gehanteerd te worden.

Een verluchtingssysteem is een absolute noodzaak voor een gezond leefklimaat in een woning:

  • het voorkomen van gebrek aan voldoende zuurstof in bvb. een kleine slaapkamer
  • het vermijden van te hoge luchtvochtigheid, bvb. door verdamping van lichaamsvocht (40g/persoon/uur), poetsen, koken, …
  • het afvoeren van onwelriekende geuren
  • voorkomen van schimmelvorming
  • vermijden van huisstofmijt
  • vermijden van stof door bvb. kledij, gordijnen, meubilair, tapijten, behang, …
  • vermijden van roetneerslag bvb. door ligging van de woning in drukke straat of industrie
  • voorkomen van CO2 vergiftiging door combinatie van een goed geïsoleerde woning en bvb. open haard

VerluchtingssysteemOm de warmteverliezen te beperken kiezen we voor een verluchtingssysteem D. Hierbij wordt zowel de aanvoer van de verse lucht als de afvoer van de verontreinigde lucht op een mechanische wijze gerealiseerd. Bij systeem D is de terugwinning van warmte mogelijk : de afgevoerde binnenlucht geeft zijn warmte via een warmtewisselaar door aan de verse aangevoerde buitenlucht. Uit de afgezogen lucht kan zo 70 tot 90% van de warmte teruggewonnen worden.
Wij hechten heel veel belang aan de keuze van de verluchting. Het zijn immers de longen van uw woning.

Aard-warmte-wisselaar

Aard-warmte-wisselaarEen aard-warmte-wisselaar realiseert een voorverwarming van de verder mechanisch verdeelde ventilatielucht in de winter en voorkoeling in de zomer.

De bodemtemperatuur op 1,40 m diepte bedraagt ongeveer 12° C. Via een buizennet (gesloten circuit gevuld met Glycol) wordt deze temperatuur overgedragen naar een warmtewisselaar die op zijn beurt de warmte of koude doorgeeft aan de vers aangezogen lucht.

Decentrale ventilatiesysteem

Decentrale ventilatie-units vinden vooral hun toepassing bij woningen waar vochtproblemen ontstaan na isolatie van de bestaande spouwen. Het vullen van de spouw heeft een gedeeltelijke of volledige luchtdichtheid tot gevolg. Het vocht dat in iedere woning ontstaat ten gevolge van koken, douchen, transpiratie (1,5L/persoon/dag)… heeft geen natuurlijke uitweg meer en deze verzadiging wordt zichtbaar na enkele maanden. Wegens gebrek aan ventilatie zal dit vocht oorzaak worden van schimmelvorming, wat een gevaarlijke en onacceptabele leefomgeving schept.

De ideale oplossing is een ventilatiesysteem D met warmte-recuperatie, hier wordt tot 80% van de warmte ge-recupereerd. Met een systeem C ventilatie ontstaan grote energie-verliezen, wat zeker niet de bedoeling kan zijn bij het isoleren van een woning. Deze systemen vergen een kanalisatie, wat meestal niet kan in een bestaande woning. De oplossing bestaat in een de-centraal ventilatiesysteem, Maico geeft keuze uit 2 toestellen: de WRG 35 en de nieuwe PP 60.

Richtprijzen:

  • Maico WRG-35-1-SE: aan-en afvoer met warmte-terugwinning, inclusief digitale stuureenheid: 1928,74 Euro (end-user prijs inclusief 21%BTW)
  • Maico PP60KA: push/pull principe met wamte-terugwinning, inclusief digitale stuureenheid: 963,16 Euro (end-user prijs inclusief 21%BTW)

Downloads:


Deel deze pagina